T Á M O P-3.1.4-12/2

M e g v a l ó s u l t    p r o g r a m j a i n k:

2013 - 2014-es tanév

Öko tábor

2013.08.05-07. ; 2013.08.12-14. ; 2013.08.26-28.

Helye:

Gyökössy Csilla és Győrffy-Villám András, Balaton-felvidéki Szabadidő Sport Egyesület, Tapolca - Diszel Templo tér 4.

Képek:

A „Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása” megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának – Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása- környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékenység - megvalósításához szükséges ÖKO-tábort 2013. augusztus 05-07., 2013. augusztus 12-14. és 2013. augusztus 26-28. között szerveztük.

 A táborokban esetenként 23 tanuló és 2 fő pedagógus vett részt. Helyszíne: Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyesület, 8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 4.A tábor három napját a tanulók környezetvédelmi előadással kezdték, majd bejárták a környező vidéket, ahol megismerkedhetnek a különböző állatokkal, (ló, kutyák, macskák, ragadozó madarak, fürjek) azok tartási körülményeivel. Részt vettek ragadozó madarakkal tartott bemutatón, a gyerekek a madarakat kézre vehették, miközben részletes előadást hallhattak a solymászatról. A délután folyamán szakképzett oktató irányítása mellett, zárt lovardában, futószáron lovagolhattak.  A vidám vetélkedők, kézműves játékok környezettudatos gondolkodásuk fejlődését segítette.

Láthattak vadászkutya idomítás bemutatót, majd előadás és beszélgetés keretében sajátíthattak el ismereteket a felelős háziállattartásról. A tábor területén idomított és vizsgázott pointer magyar vizsla, puli, basset hound és boxer kutyák tartását, gondozását is megismerhették a gyerekek.

A tábor idején részt vettek gyalogtúrán, sportfoglalkozásokon, este tábortüzet gyújtottak, ahol beszélgetésre, játékokra, szalonnasütésre került sor.

Lovas tábor

2013.08.12.-16 ; 2013.08.21-25

Helye:

Gyulavezér Lovasbirodalma Kft.

Gyulakeszi, Csobánchegy 050/4. Hrsz. 8286

Képek:

A „Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása” megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának – Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása-természetközeli sporttáborok - megvalósításához szükséges lovastábor 2013. augusztus 12-16. és 2013. augusztus 21-25. között zajlott le.

A táborokban esetenként 20 tanuló és 3 fő pedagógus vett részt. Helyszíne: Gyulavezér Lovasbirodalma, 8286 Gyulakeszi, Csobánchegy 050/4. Hrsz.

A táborban eltöltött öt nap minden délelőttjén a központi helyet a lovaglás, a lótartás és –ápolás, a ház körül élő állatok megismerése, azok gondozása, a velük kapcsolatos teendők gyakorlati megvalósítása tette ki. A tanulók négyes csoportokban, négy helyszínen három pedagógus és egy-egy lovasoktató segítségével valósították meg forgószínpadszerűen a délelőtti programot. Az első helyszínen szerszámozás, a másodikon nyergelés, a harmadikon lóápolás és a negyediken pedig a lovaglás oktatása zajlott. A kezdő lovaglókat futószáron, a haladókat karámban oktatták a lovászok. A tábor programját színesítette a gyalogtúra, íjászkodás, népi fajátékok kipróbálása, játékos sportvetélkedő (méta), kézműves foglalkozás, számháború, bátorságpróba, csikósműsor, ügyességi játékok: golyózás, gólyalábazás, Sajttörténelem címmel előadás, sajtkészítés, kézműves foglalkozások, vitézi próba: palánkvár-foglalás, tábortűz.

Vitorlás tábor

2013.08.24-28.

Helye:

HolidaySport Group, Balatongyörök

Képek:

A „Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása” megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának – Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása-természetközeli sporttáborok - megvalósításához szükséges vitorlástáborra 2013. augusztus 24-28. között került sor.

A táborban 18 tanuló és 4 fő pedagógus vesz részt. Helyszíne: Balatongyörök, Holiday Sportcentrum.

A tábor egy 20 km-es kerékpártúrával indult, Tapolca - Szigliget - Balatongyörök útvonalon. A tanulók elméleti oktatásokon vettek részt, ahol megtanulták a vitorlás hajó részeit, a felszereléseket, elsajátították a tengerészcsomók kötését. Megismerkedtek a szélrózsa, a szélkereszt fogalmával, illetve meteorológiai ismeretekre is szert tettek. Az elméleti órát az úszástudás, s a vízbiztonság felmérése követte. A gyakorlati oktatáson 6 fős csoportokban vízre szálltak a gyerekek, s egy nagy vitorláson begyakorolhatták mindazt, ami az egyéni vitorlázáshoz szükséges, elsajátították a vitorláshajó felszerelésének lépéseit. Megtanultak önállóan vitorlázni, a bátrabbak kipróbálták a katamaránozást is. A tábor öt napja alatt részt vettek a tanulók asztalitenisz bajnokságon, standröplabda mérkőzéseken, ismerkedtek a tenisz sportággal, volt vízi aerobic, fejes ugró verseny, kajaktúra, pizza sütés, daltanulás, közös játék és tánc, tábortűz-gyújtás.

Erdei iskola

2013.08.09-11. ; 2013.09.19-21. ; 2013.09.16-18.

Helye: Balatonfelvidéki Erdei Iskola, Balatoncsicsó

Képek:

A „Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása” megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának – Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása- környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékenység - megvalósításához szükséges Erdei iskolát 2013. szeptember 09-1., 2013. szeptember 18-20. és 2013. szeptember 16-18. között szerveztük.

Helytörténeti foglalkozások

2013.11.15.

Helye: Tapolca és környéke

Képek:

A „Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása” megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának – Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása – nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához és megismeréséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek lebonyolításához.

Nyelvi vetélkedő

2013.11.11.

Helye: Bárdos Székhelyintézmény

Képek:

A „Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása” megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának – Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása – idegen nyelvek tanításának fejlesztése (nyelvi vetélkedők) - lebonyolításához.

A helytörténeti foglalkozás keretében településünk, Tapolca és környékének történelmi múltjával ismerkedtünk meg a kezdetektől a XII-XIII. századig. A foglalkozás első felében a csoport életkorának megfelelő szinten és az előzetes ismereteikre építve egy számítógépes prezentációval támogatott interaktív előadáson fedeztük fel városunk természeti és épített környezetét. A foglalkozás második felében kiléptünk az iskola falai közül és a városban helytörténeti séta során próbáltuk tetten érni elődeink „történelmi lábnyomait”. Tanítványaink kiemelten érdeklődtek a templomdombi ásatások iránt, ahol részletesen szót ejtettünk a régészek munkájáról. A tanulók a foglalkozáson végig komoly érdeklődést mutattak és nagyon aktívan vettek részt Tapolca legkorábbi múltjának felfedezésében.

Alkalomszerű mozgásos tevékenységek

2013.10.16. ; 2013.10.25. ; 2013.11.15.

Helye: Batsányi - Bárdos - Kazinczy

Képek:

A „Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása” megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának – Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása – alkalomszerű – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek - lebonyolításához.

Ráhangolódás képpen gyermekjátékokat játszottunk („Tekeredik a kígyó...”, „Kis gácsa fürdik...”, majd somogyi kanász-ugrós zenére táncot tanultak a gyerekek. A tánclépéseket egy táncos párválasztós játékban gyakorolhatták. A foglalkozás levezetéseként elismételtük a tanult játékokat.  A gyerekek és a felnőttek egyaránt nagyon élvezték a mozgást.

Márton - nap

2013.11.14.

Helye: Bárdos - Batsányi - Kazinczy

Képek:

A „Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása” megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának – Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében – legalább tanévenként egy hagyománnyá tehető iskolai esemény Márton-nap - lebonyolításához.

2013. november 14-én iskolánkban hagyománnyá tehető iskolai esemény megvalósítását tűztük ki célul. Választásunk a Márton napi események, hagyományok felidézésére esett. A programokat 11 órától délután 4 óráig tartottuk. Iskolánk minden tanulója részt vett az eseményen szervezett keretek között. A délelőttöt közös TOTÓ kitöltésével kezdték az osztályok. Előzetesen felkészültek az osztályfőnökök segítségével a diákok a kiadott szempontok alapján. A TOTÓ-ban játékos formában bővíthették tudásukat a gyerekek a naphoz kötődő szokásokat, hagyományokat, történeteket, dalokat, mondákat illetően. Minden korosztály a tudásának megfelelő mennyiségű és nehézségű feladatot kapott.

Egészségnap

2013.12.07.

Helye: Bárdos - Batsányi - Kazinczy

Képek:

A „Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása” megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának – Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében - egészségnap - lebonyolításához.

Közlekedési ismeretek

Helye: Bárdos - Batsányi - Kazinczy

2013. 11.19.,   2013.12.03. Batsányi Tagintézmény
2013. 11.21., 26., 28.,   2013.12.02, 04., 05. Kazinczy Tagintézmény
2013. 11.25., 27.,   2013.12.02., 04.
Bárdos Székhelyintézmény

Képek:

A „Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása” megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának – Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása – komplex közlekedési ismeretek oktatása (baleset-megelőzési ismeretek) lebonyolításához.

Az előadás sorozat címe: Egészségfejlesztési ismeretek oktatása, közúti baleseti elsősegélynyújtás.

Novemberi témakörök: Az elsősegélynyújtás szabályai, elsősegély nyújtási kötelezettség. Egyszerű betegvizsgálati eljárások. Eszméletlenség megállapítása. Eszméletlen jól légző beteg ellátása (Stabil oldalfektetés). Mentőhívás.

Decemberi témakörök: Bukósisak, kerékpáros sisak, védőeszközök eltávolítása.

Vérzés típusok, vérzéscsillapítás. Csont és ízületi sérülések felismerése, azok ellátása. A sérült nyugalomba helyezése (fektetési módok).

Az előadás sorozat célja: minél korábbi életkorban megismertetni a gyerekeket az elsősegélynyújtás fontosságával, a balesetet szenvedett embertársunknak nyújtott segítség szakszerűségével, legyenek képesek arra, hogy felismerjék azokat a panaszokat, azokat a folyamatokat, amelyek rövid idő alatt jelentősen rontják a sérült állapotát, életkilátásait. Birtokába legyenek annak tudásnak, egyszerű „kétkezi” beavatkozásnak, melyek segítségével, minden túlzás nélkül, életet lehet menteni.

Az előadás sorozat hangsúlyozottan gyakorlati fogások elsajátítását valósította meg.

A résztvevők megtanulták az egyszerű betegvizsgálati eljárásokat, a stabil oldalfekvő helyzet létesítését, a bukósisak, és egyéb védőfelszerelések eltávolítását, a vérzések csillapítását, néhány kötés típust, mi alapján válasszanak fektetési módot a sérültnek, és azt hogyan kivitelezzék.

A mellékelt képeken jól látható a tanulók aktív részvétele a feladatok megoldásában.

A foglakozások jó hangulatban, megfelelő komolysággal zajlottak.

Nyelvi témahét

2013.11.25-29.

Helye: Batsányi Tagintézmény

Képek:

A „Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása” megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának – Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása – idegen nyelvek tanításának fejlesztése (nyelvi témahetek) - lebonyolításához.

Informatika szakkör

2013. október - 2014. március. Batsányi Tagintézmény

Helye: Bárdos - Batsányi - Kazinczy

 

Képek:

A „Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása” megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának – Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása – informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása (informatika szakkör) lebonyolításához.

A pályázat által támogatott informatika szakkör lebonyolításához a tematikát, tanmenetet 24 foglalkozásra dolgoztam ki. 5 nagy témakört érintve, az elméleti képzést kissé háttérbe szorítva, a számítógép alapvető alkalmazói szoftvereinek kezelését tűztük ki célul.  

1.       Bevezetés – alapok                                             4 óra

2.       Szövegszerkesztés- Microsoft Word                    6 óra

3.       Előadás szerkesztése - Microsoft PowerPoint    5 óra

4.       Táblázatkezelés - Microsoft Excel                       5 óra

5.       Videó szerkesztése - Windows Movie Maker       4 óra

A témakörök választásában nagy szerepe volt az igen kevés – heti 0,5 óra – informatika tanórának, hiszen ezekkel az ismeretekkel kiegészítve, biztosabb, alaposabb irodai programkezelést valósíthatunk meg, a későbbi esetleges ECDL vizsga letételéhez. A videó szerkesztés kedvelt és gyerekek által kért témakörkén jelentkezik.

Táncház

2014.05.14.

 

Szakmai beszámoló

 

Állatkerti

Biológia Óra, Természetismeret óra, Környezetismeret óra

 

Szakmai beszámolók, képek:

Egészségfejlesztő, személyiségfejlesztő programok

 

Szakmai beszámolók, képek:

Májusfa kitáncolás

2014.05.23.

 

Szakmai beszámoló

 

Bringaakadémia

2014.06.10.

 

Fotódokumentációk:

 

Kerékpáros Táborok

 

Szakmai Beszámolók:

 

Vitorlástáborok

 

Szakmai Beszámolók:

 

 
 

Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása

Megvalósult programjaink:

 

2013 - 2014-es tanév

 

2014 - 2015-ös tanév

 

A projekt időtartama:
2013.03.25. - 2015.10.31.

starstarstarstarstar