T Á M O P-3.1.4-12/2

 

 

A projekt időtartama:
2013.03.25. - 2015.10.31.

 

 

 

 

Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Tapolcai Általános Iskola pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú „Innovatív Iskolák fejlesztése” című könnyített elbírálású pályázati felhívásra, melyet az intézményfenntartó változása miatt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vett át.

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása ” című, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 jelű pályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 207 165 989 Ft összegű, egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt Európai Uniós forrásból valósul meg, a támogatási intenzitás 100%.

Sajtóközlemény

A Tapolcai Általános Iskola három tagintézményből áll. A projekt célja mindhárom tagintézmény pedagógiai-módszertani megújulása, a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi tanártovábbképzések megvalósításával.  A továbbképzések tapasztalati tudásának beépülése nyomán kerül sor az oktatási programok módosítására.

A projekt részeként többek között erdei iskolai táborok, természet közeli sporttáborok, sportkirándulások, nyelvi táborok, úszásoktatás és egészségnap szervezésére kerül sor.  A tagintézményekben megvalósul az informatikai szakkör, a komplex közlekedési ismeretek oktatása, a családi életre nevelés.

A tartalmi fejlesztéseken túl a Tapolcai Általános Iskola igen jelentős, a szakmai munkát segítő támogatásban is részesül, melyet a tagintézményekben zajló, új elemekkel bővülő oktatási- nevelési munka megvalósítását szolgáló eszközök vásárlására fordítanak. Beszerzésre kerülnek többek között a nyelvi képzéseket, a természettudományos ismeretek korszerű oktatását támogató, az egészségfejlesztési programok megvalósítását szolgáló eszközök. A mindennapos testnevelés bevezetéséhez szükséges felszerelések beszerzése is a pályázati forrásból valósul meg.

A Tapolcai Általános Iskola fontos feladatának érzi, hogy a fejlesztésekkel elősegítse a tagintézményekben zajló magas szintű oktató- nevelő munka színvonalának további emelését.

A projekt indításával kapcsolatban készített sajtóközlemény a www.onkormanyzat.mti.hu, a www.tapolcaialtisk.hu és a www.tapolcaimedia.hu honlapokon olvasható.

A pályázati programok megvalósítása:

Elkészültek és elhelyezésre kerültek a tagintézményekben a „C” és "D" típusú projekttáblák.

 

 

 

Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása

 

Megvalósult programjaink:

 

2013 - 2014-es tanév

 

2014 - 2015-ös tanév

 

A projekt időtartama:
2013.03.25. - 2015.10.31.

starstarstarstarstar