közzétételi  lista


 

Jelen különös közzétételi listának publikálására a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet 24. § (1) bekezdése kötelezi intézményünket.

Közzétevő: Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, 8300 Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5.

Közzététel, frissítés időpontja: 2021. november 15.

 

1.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:

 

 

 

 

Intézményi alkalmazotti lista
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
2020/2021-as tanév

 

 

 

 

2.

A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

 
 

Iskolai végzettség

Szakképzettség

Feladatkör

főiskola

tanár

iskolatitkár

szakközépiskolai érettségi

képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus

iskolatitkár

szakközépiskolai érettségi

pénzügyi ügyintézői képesített könyvelő

iskolatitkár

szakközépiskolai érettségi

képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus

iskolatitkár

 

 

rendszergazda

gimnáziumi érettségi

pedagógiai asszisztens

pedagógiai asszisztens

gimnáziumi érettségi

pedagógiai asszisztens

pedagógiai asszisztens

szakközépiskolai érettségi

gyógypedagógiai asszisztens

gyógypedagógiai asszisztens

 

3.

A kompetenciamérés eredményei:

 

Az elmúlt évek méréseinek eredményei - országos jelentések:

 

 

Iskolai és tanulói eredmények:

 

Az Országos kompetenciamérések fenntartói, intézményi és telephelyi szintű eredményei a 2006/2007. tanévi méréstől nyilvánosak. A tanulók eredményei a 2007/2008. tanévi méréstől kezdődően a mérési azonosító megadásával lehetséges.

 

 

 
 

 

4.

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

 

Év

Évismétlő tanulók száma

2009.

7 fő

2010.

 9 fő

2011.

 20 fő

2012.

16 fő

2013.

15 fő

2014.

14 fő

2015.

16 fő

2016.

 8 fő

2017.

9 fő

2018.

9 fő

2019.

9 fő

2020.

19 fő

2021.

13 fő

 

 

 

5.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

 

A tanórán kívüli kínálatunkról az SZMSZ 32. oldalán és a Pedagógiai program 51 -52. oldalán olvashatunk, mely ide kattintva, illetve ide kattintva érhető el.

 

6.

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai:

Az iskolai dolgozatok iratásának, kijavításának rendje, iskolánk Pedagógiai program 60 -61., 69-71. oldalán olvasható. Mely itt elérhető.

 

7.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Az osztályozóvizsgák tantárgyi, évfolyamonkénti követelményeit az iskola Pedagógiai programja: (31 - 33. oldal) illetve  a Házirend: (2. sz. melléklet) tartalmazza, melyek ide kattintva illetve ide kattintva érhetők el.

 

8.

Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

 

 

Batsányi J. Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény

Bárdos Lajos Székhelyintézmény

Kazinczy Ferenc Tagintézmény

évfolyam

osztály

létszám

évfolyam

osztály

létszám

évfolyam

osztály

létszám

1.

a

32

1.

a

28

1.

a

25

 

 

 

 

z

28

 

b

26

2.

a

32

2.

a

27

2.

a

23

 

 

 

 

z

29

 

b

27

3.

a

32

3.

a

23

3.

a

17

 

 

 

 

z

23

 

b

17

4.

a

26

4.

a

19

4.

a

15

 

 

 

 

z

22

 

b

16

5.

a

31

5.

a

22

5.

a

23

 

 

 

 

z

28

 

b

21

6.

a

30

6.

a

24

6.

a

23

 

 

 

 

z

28

 

b

15

7.

a

28

7.

a

24

7.

a

16

 

 

 

 

z

28

 

b

17

              c 14

8.

a

30

8.

a

23

8.

a

1

 

 

 

 

z

23

 

b

21

 

 

 

 

9.

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Az iskola által meghirdetett képzési formákról a Pedagógiai program 9-13. és 34-35. oldalán olvashat információkat.

Mely itt elérhető.

 

10.

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

 

A beiratkozás időpontja: 2022. április 21-22.

 

A 2020/2021. tanévre vonatkozóan a fenntartó meghatározta az intézményben indítható osztályok számát:

 

Bárdos Székhelyintézmény

Batsányi KTNY Tagintézmény

Kazinczy Tagintézmény

évfolyam

indítható osztály/db

évfolyam

indítható osztály/db

évfolyam

indítható osztály/db

1.

2

1.

1

1.

2

2.

2

2.

1

2.

2

3.

2

3.

1

3.

2

4.

2

4.

1

4.

2

5.

2

5.

1

5.

2

6.

2

6.

1

6.

2

7.

2

7.

1

7.

3

8.

2

8.

1

8.

2

 

 

11.

A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények:

A díjak meghatározásakor a 229/2012.(VIII. 28.) kormányrendelet III. fejezetében előírtak alapján, továbbá a fenntartó utasításai szerint járunk el.

 

 

12.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának a rendjéről a Szervezeti és Működési Szabályzata 27 - 28- oldalán olvashat információkat,mely itt olvasható.

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvényekről pedig, a Munkaterv 2 - 5. oldalán, mely innen megnyitható.

 

13.

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program:

Az iskola aktuális Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje és Pedagógiai Programja megtalálható az 

Az iskola jelene menü Dokumentumok almenüjében, melyek innen is megnyithatók.

 

 

elérhetőségek

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola

OM azonosító: 201170
Székhelye: 8300 Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5.
Tel./Fax: 06/87/687-385
e-mail: igazgato@tapolcaialtisk.sulinet.hu
igh@tapolcaialtisk.sulinet.hu
titkarsag@tapolcaialtisk.sulinet.hu

Intézményvezető: Bajner Imre

Intézményvezető-helyettes: Nagy Károly


Székhelyintézmény:

 

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
8300 Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5.
Tel/fax: 06/87/510-243
e-mail: bardos@tapolcaialtisk.sulinet.hu

Intézményvezető helyettes: Gál Attila

 

Tagintézmény:

 

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
 Batsányi János Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye
 
8300 Tapolca, Stadion u. 16.
 Telefon: 06/87/510-432
 e-mail: batsanyi@tapolcaialtisk.sulinet.hu

Tagintézményvezető: Dr. Komjátiné Nyakó Györgyi

 

Tagintézmény:

 

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézménye
8300 Tapolca Kazinczy tér 4.
Tel/fax: 06/87/687-387
e-mail: kazinczy@tapolcaialtisk.sulinet.hu

Tagintézményvezető: Bodor Tamás

TBLÁI 2014 | Webdesign: BC | Oldal tetejére