közzétételi  lista


 

Jelen különös közzétételi listának publikálására a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet 24. § (1) bekezdése kötelezi intézményünket.

Közzétevő: Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, 8300 Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5.

Közzététel időpontja: 2020. október 1.

 

1.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:

 

 

iskolai végzettség

szakképzettség

 

főiskola

tanító,
magyar szakos tanár

 

egyetem

 

angol nyelv és irodalom szakos tanár,

okleveles magyartanár

 

egyetem

főiskola

történelem szakos középiskolai tanár
földrajz szakos tanár

 

egyetem

főiskola

okleveles angoltanár

biológia szakos tanár

földrajz szakos tanár

 

egyetem

főiskola

okleveles pedagógia tanár

biológia szakos tanár

technika szakos tanár

 

főiskola

tanító (angol műveltségterület)

 

főiskola

angol szakos tanár

testnevelés szakos tanár

orosz szakos tanár

 

főiskola

 

tanító (ének-zene szakkollégium,

angol műveltségterület)

 

egyetem

néptánc pedagógus, népi játék és hagyományismeret-oktató

 

főiskola

tanító (népművelő szakkollégium, angol műveltségterület)

 

főiskola

tanító (rajz szakkollégium)

 

főiskola

tanító (angol műveltségterület)

 

főiskola

magyar szakos tanár

orosz szakos tanár

 

egyetem

főiskola

okleveles pedagógia tanár
tanító (rajz szakkollégium)

 

főiskola

angoltanár (lektor)

 

egyetem

 

főiskola

 okleveles matematika tanár

informatika szakos tanár
testnevelés szakos tanár

 

egyetem

főiskola

gyógytestnevelő

földrajz szakos tanár

testnevelés szakos tanár

 

tanító

tanító (technika szakkollégium)

 

egyetem

okleveles ének-zene tanár

okleveles angoltanár

 

főiskola

tanító

 

főiskola

matematika szakos tanár

technika szakos tanár

 

főiskola

tanító (olasz műveltségterület)

gyógypedagógus

 

egyetem

főiskola

okleveles angoltanár
német szakos tanár

 

főiskola

tanító (testnevelés szakkollégium)

 

főiskola

ének-zene szakos tanár

magyar szakos tanár

háztartásökonómia-életvitel szakos tanár

 

főiskola

matematika szakos tanár

rajz szakos tanár

 

főiskola

tanító (könyvtár szakkollégium)

fejlesztőpedagógus

 

főiskola

tanító  (könyvtár szakkollégium)

 

főiskola

közlekedési-műszaki tanár

 

főiskola

tanító (ének-zene szakkollégium)

 

egyetem

főiskola

okleveles testnevelő tanár

matematika szakos tanár

 

főiskola

földrajz szakos tanár

testnevelés szakos tanár

 

főiskola

angol szakos tanár

német szakos tanár

 

főiskola

tanító (természetismeret műveltségterület)

 

főiskola

német szakos tanár

hitoktató

 

főiskola

tanító

matematika szakos tanár

testnevelés szakos tanár

 

egyetem

főiskola

villamos műszaki tanár

számítástechnika szakos tanár

 

egyetem

főiskola

okleveles pedagógia tanár

tanító (német, angol műveltségterület)

 

főiskola

biológia szakos tanár

földrajz szakos tanár

 

főiskola

tanító (könyvtár szakollégium)

 

főiskola

tanító, nemzetiségi német tanító

 

főiskola

történelem szakos tanár

könyvtár szakos tanár

 

főiskola

angol szakos tanár

tanító (orosz-könyvtár szakkollégium)

 

főiskola

ének-zene szakos tanár, karvezető

 

főiskola

magyar szakos tanár

ének-zene szakos tanár

 

főiskola

tanító (technika szakkollégium)

 

főiskola

matematika szakos tanár

kémia szakos tanár

 

főiskola

tanító (számítástechnika műveltségterület)

 

főiskola

tanító (technika szakkollégium)

 

főiskola

tanító (ének, tánc és dráma szakirányú szakkollégium)

 

főiskola

tanító (rajz szakkollégium)

fejlesztő pedagógus

 

főiskola

tanító (testnevelés szakkollégium)

gyógytestnevelő

 

főiskola

tanító

magyar szakos tanár

 

főiskola

tanító, óvodapedagógus

 

főiskola

tanító (testnevelés szakkollégium)

 

főiskola

történelem szakos tanár

 

főiskola

tanító (ének-zene szakkollégium)

 

főiskola

tanító (technika szakkollégium)

 

főiskola

tanító (technika szakkollégium)

 

egyetem

főiskola

okleveles informatikatanár

fizika szakos tanár

technika szakos tanár

 

főiskola

történelem szakos tanár

angol szakos tanár

 

egyetem

okleveles magyartanár

történelem szakos tanár

 

főiskola

tanító (testnevelés műveltségterület)

 

főiskola

matematika szakos tanár

földrajz szakos tanár

 

egyetem

okleveles magyartanár

okleveles történelemtanár

 

főiskola

matematika szakos tanár

fizika szakos tanár

 

főiskola

tanító (könyvtár szakkollégium)

 

főiskola

tanító

rajz szakos tanár

technika szakos tanár

 

egyetem

főiskola

német szakos tanár

történelem szakos tanár

ének szakos tanár

 

főiskola

tanító (matematika műveltségterület)

hitoktató

 

főiskola

tanító

 

főiskola

tanító (ének-zene szakkollégium)

 

egyetem

okleveles informatikatanár

 

főiskola

tanító (népművelés szakkollégium)

 

egyetem

főiskola

okleveles pedagógiatanár

magyar szakos tanár

rajz szakos tanár

tanító

 

főiskola

tanító ( ének-zene és népművelés szakkollégium)

 

főiskola

angol nyelv szakos tanár

tanító

 

főiskola

angol szakos tanár

orosz szakos tanár

 

főiskola

tanító (vizuális nevelés műveltségterület)

 

főiskola

tanító (ének-zene műveltségterület)

 

főiskola

történelem szakos tanár

 

főiskola

tanító (informatika műveltségterület)

 

főiskola

tanító (könyvtár szakkollégium)

 

egyetem

főiskola

okleveles matematikatanár

számítástechnika szakos tanár

 

főiskola

tanító (technika szakkollégium)

 

főiskola

földrajz szakos tanár

testnevelés szakos tanár

 

főiskola

földrajz szakos tanár

testnevelés szakos tanár

 

főiskola

testnevelés szakos tanár,

könyvtár informatikus

 

főiskola

tanító, óvodapedagógus

 

főiskola

tanító  (olasz műveltségterület)

 

főiskola

tanító (rajz szakkollégium)

 

 

 

2.

A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

 
 

Iskolai végzettség

Szakképzettség

Feladatkör

főiskola

tanár

iskolatitkár

szakközépiskolai érettségi

képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus

iskolatitkár

szakközépiskolai érettségi

pénzügyi ügyintézői képesített könyvelő

iskolatitkár

szakközépiskolai érettségi

képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus

iskolatitkár

 

 

rendszergazda

gimnáziumi érettségi

pedagógiai asszisztens

pedagógiai asszisztens

gimnáziumi érettségi

pedagógiai asszisztens

pedagógiai asszisztens

 

3.

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredménye:

 

2019. évi kompetenciamérés – 6. osztály

Ugrás az eredményekre

2019. évi kompetenciamérés – 8. osztály

Ugrás az eredményekre

2019. évi kompetenciamérés – Telephelyi jelentés

Ugrás az eredményekre

2019. évi kompetenciamérés – Intézményi jelentés

Ugrás az eredményekre

2018. évi kompetenciamérés – 6. osztály

Ugrás az eredményekre

2018. évi kompetenciamérés – 8. osztály

Ugrás az eredményekre

2018. évi kompetenciamérés – Telephelyi jelentés

Ugrás az eredményekre

2018. évi kompetenciamérés – Intézményi jelentés

Ugrás az eredményekre
 

 

 

4.

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

 

Év

Évismétlő tanulók száma

2009.

7 fő

2010.

 9 fő

2011.

 20 fő

2012.

16 fő

2013.

15 fő

2014.

14 fő

2015.

16 fő

2016.

 8 fő

2017.

9 fő

2018.

9 fő

2019.

9 fő

 

 

 

5.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

 

A tanórán kívüli kínálatunkról az SZMSZ 32. oldalán és a Pedagógiai program 17 -18. oldalán olvashatunk, mely ide kattintva, illetve ide kattintva érhető el.

 

6.

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai:

Az iskolai dolgozatok iratásának, kijavításának rendje, iskolánk Pedagógiai program 52 -56. oldalán olvasható. Mely itt elérhető.

 

7.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Az osztályozóvizsgák tantárgyi, évfolyamonkénti követelményeit az iskola Pedagógiai programja: (30 - 32. oldal) illetve  a Házirend: (2. sz. melléklet) tartalmazza, melyek ide kattintva illetve ide kattintva érhetők el.

 

8.

Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Az iskolai osztályok számáról, típusáról és az egyes osztályokban tanulókról információ megtalálható a ...

 

9.

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

Az iskola által meghirdetett képzési formákról a .....-ban olvashat információkat.

 

10.

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 

11.

A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények:

A díjak meghatározásakor a 229/2012.(VIII. 28.) kormányrendelet III. fejezetében előírtak alapján, továbbá a fenntartó utasításai szerint járunk el.

 

 

12.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának a rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, mely itt olvasható.

 

13.

A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program:

Az iskola aktuális Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje és Pedagógiai Programja megtalálható az Az iskola jelene menü Dokumentumok almenüjében, melyek innen is megnyithatók.

 

 

elérhetőségek

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola

OM azonosító: 201170
Székhelye: 8300 Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5.
Tel./Fax: 06/87/687-385
e-mail: igazgato@tapolcaialtisk.sulinet.hu
igh@tapolcaialtisk.sulinet.hu
titkarsag@tapolcaialtisk.sulinet.hu

Intézményvezető: Bajner Imre

Intézményvezető-helyettes: Baksa Júlia


Székhelyintézmény:

 

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
8300 Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5.
Tel/fax: 06/87/510-243
e-mail: bardos@tapolcaialtisk.sulinet.hu

Intézményvezető helyettes: Gál Attila

 

Tagintézmény:

 

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
 Batsányi János Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye
 
8300 Tapolca, Stadion u. 16.
 Telefon: 06/87/510-432
 e-mail: batsanyi@tapolcaialtisk.sulinet.hu

Tagintézményvezető: Dr. Komjátiné Nyakó Györgyi

 

Tagintézmény:

 

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézménye
8300 Tapolca Kazinczy tér 4.
Tel/fax: 06/87/687-387
e-mail: kazinczy@tapolcaialtisk.sulinet.hu

Tagintézményvezető: Bodor Tamás

TBLÁI 2014 | Webdesign: BC | Oldal tetejére