Könyvtárfejlesztés a Tapolcai Általános Iskolában

Befejeződött a könyvtárfejlesztés a Tapolcai Általános Iskolában

2013 / 04 / 16 

A Tapolcai Általános Iskola mindhárom tagintézményében a 100%-os uniós támogatásnak köszönhetően megújultak az iskolakönyvtárak.

 

A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének, Batsányi János Tagintézményének és Bárdos Lajos Intézményegységének könyvtárai elavultak, a szűkös anyagi lehetőségek miatt nem tudtak a mai kor színvonalának megfelelő szolgáltatást nyújtani, így a diákok a kötelező feladatok elvégzésén kívül nem igen vettek részt a könyvtár használatában. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság 2011. december 19-én meghirdette a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” című kiírást, melynek egyik nyertese a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0137 azonosítószámú, „Könyvtárfejlesztés a Tapolcai Általános Iskolában” című pályázatunk lett.

A 10 hónapos projektmegvalósítás időszaka a befejezéséhez közeledik. A Tapolcai Általános Iskola diákjai már birtokba vehették az új, modern számítástechnikai infrastruktúrával ellátott iskolai könyvtárakat, amelyek az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat 5.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásából valósultak meg.

A megvalósítás során olyan eszközök és programok kerültek beszerzésre, amelyek segítségével a diákok azon képességeiket is fejlesztik (írás, olvasás), amelyek elengedhetetlenek az érvényesüléshez.

A beszerzett eszközök között vannak hangosító berendezések, hangfalak számítógépek, monitorok, szoftverek, projektorok, projektor vásznak, digitális nagyítók, amelyek segítséget nyújtanak a látássérült tanulóknak. Ezeken kívül a világítások korszerűsítése és a Kazinczy Ferenc Tagintézményben a hálózat bővítése is megtörtént.

A projekt megvalósításánál fő cél volt, hogy az informatikai infrastruktúra fejlesztése megtörténjen, hiszen modern, gyors eszközökkel a diákok is szívesen dolgoznak. További cél volt még, hogy a tanulók kedvet kapjanak a könyvtárhasználathoz.

 Fontos feladatunknak tartjuk, hogy mindhárom Tagintézményben tanuló diákok ne csak az órákon gyarapíthassák tudásukat, hanem a tanórán kívüli időszakban is szívesen tartózkodjanak a könyvtárakban, ahol felügyelet mellett tölthetik el szabadidejüket.

SAJTÓKÖZLEMÉNY


Könyvtárfejlesztés a Tapolcai Általános Iskolában
2012 / 09 / 17
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében 100%-os uniós és állami támogatással megvalósul a Tapolcai Általános Iskola mindhárom tagintézményében a könyvtárfejlesztés.
A Tapolcai Általános Iskola a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Tudásdepó Expressz támogatása" tárgyú felhívásra projektjavaslatot nyújtott be, amelyet a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 2012. június 18-án támogatásra érdemesnek minősítette. A Tapolcai Általános Iskola TIOP-1.2.3-11/1-2012-137 azonosító jelű, „Könyvtárfejlesztés a Tapolcai Általános Iskolában” című projektje az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 5.500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A megvalósulás tervezett ideje: 2012. 06. 01. – 2013. 03. 31.
A Tapolcai Általános Iskola három tagintézményből áll, és mindhárom iskolában van iskolakönyvtár, de a jelenlegi informatikai felszereltségük egyáltalán nem felel meg a könyvtárakkal szemben támasztott minimális elvárásoknak.
A projekt célja, hogy a tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások támogatására korszerű informatikai-multimédiás rendszer kerüljön kiépítésre mindhárom iskolai könyvtárában, biztosításra kerüljön – legszélesebb körben – a hozzáférés és szolgáltatás az információkhoz, valamint megtörténjen a megnövekedett terhelés miatt a villamoshálózat felújítása. Fontos kiemelni, hogy a fejlesztéssel elősegítésre kerül a fogyatékkal élő (látás-, illetve halláskárosodott) diákok könnyebb könyvtárhasználata.
A Tapolcai Általános Iskola fontos feladatának érzi, hogy elősegítse az iskolai könyvtárak színvonalának emelését, növelje a könyvtárhasználó diákok számát, valamint az infrastrukturális fejlesztésekkel erősítse az iskolai könyvtárak oktatásban-nevelésben betöltött szerepét.