H A T Á R T A L A N U L. . .

 


„Az ébredés kora a Felvidéken”

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének 25 diákja 2017.05.16-19. között Szlovákiában kiránduláson vett részt a Határtalanul pályázat keretében. A pályázatot az EMMI és az EMET 773000 Ft-tal támogatta. A kirándulás során a tanulóknak lehetőségük nyílt megismerkedni Révkomárom, Marcelháza, Virt, Ógyalla, Gúta, Deáki, Galánta, Szenc és Pozsony nevezetességeivel. Megidézték többek között Klapka György, Jókai Mór, Baróti Szabó Dávid, Kodály Zoltán és Csermák József legendás alakját is, és koszorút helyeztek el emlékhelyeiken. Találkoztak és közös programon vettek részt a marcelházi testvériskola diákjaival és a szenci alapiskola tanulóival.

Videó:


"Történelmi és irodalmi emlékhelyeink a Felvidéken." 

A Tapolcai Általános Iskola Bárdos és Batsányi Tagintézménye a HA-13-01-181 számú, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt "Határtalanul Program", "Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek"  pályázaton 1.073.100  Ft támogatást nyert 4 napos felvidéki kiránduláshoz.

Videó:


"A reformkoriak (ökoláb)nyomában a Felvidéken"

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének 7. évfolyamos diákjai a Határtalanul! Program keretében 2014.05.27-én tanulmányi kiránduláson vettek részt a Felvidéken. A négy napos túra során felkeresték a reformkori történelmi emlékhelyeket. Jártak Komáromban, Búcson, Virten, Ógyallán, Gútán, Deákiban, Pozsonyban. Ellátogattak Kodály Zoltán gyermekéveinek színhelyére, Galántára és Csermák József szülőhelyére, Szencre. A marcelházi testvériskola diákjaival együtt felejthetetlen gyermeknapi programon vettek részt, kézműveskedtek, sportoltak, szépítették a környezetet. A kulturális műsor, a táncest, a társasjátékozás lehetőséget teremtett a megismerkedésre, a barátságok kialakulására. Útinaplójuk arról árulkodik, hogy tanulóink nagyon jól érezték magukat. Élményeikről lelkesen számoltak be az alsóbb évfolyamosoknak. A Bethlen Gábor Alapkezelő feladatait átvevő Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati támogatásának köszönhetően 48 diákunk lelkébe élmények során ívódott be a „Dunán innen, Dunán túl” élő magyarok összetartozása.

Videó:


„Csillagok közt gyöngyharmaton…” a magyar néprajz nyomában a Felvidéken

Tanulmányi kirándulás a HATÁRTALANUL program keretében, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1.679.300 ft-os támogatásával 70 fő hetedik osztályos részvételével.
pályázati szám: BGA-12-HA-01-0357

Videó:

A Határtalanul program keretein belül a Tapolcai Általános Iskola hetven 7. osztályos tanulója vehetett részt egy négynapos felvidéki kiránduláson. Iskolánk a program keretében 1679300 Ft támogatást nyert a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től. A kirándulást megelőzően több előkészítő programmal gazdagodtak a gyerekek hétköznapjai, melynek folyamán foglalkoztunk a Felvidék történelmével, földrajzával, néprajzával és Trianon hatásaival, következményeivel is.

A kirándulás során lehetőségünk nyílt megismerkedni Révkomárom, Marcelháza, Virt, Ógyalla, Gúta, Deáki, Galánta, Szenc és Pozsony nevezetességeivel. Megidéztük többek között Klapka György, Jókai Mór, Baróti Szabó Dávid, Kodály Zoltán és Csermák József legendás alakját is.

Két napig élvezhettük a marcelházi iskola vendégszeretetét. A két iskola és a két település, Marcelháza és Tapolca kapcsolatának jelképeként emlékoszloppal ajándékoztuk meg a marcelházi iskolát. Az emlékoszlop Tapolca város Önkormányzatának támogatásával és Czeiner Balázs asztalosmester keze munkájának köszönhetően készülhetett el. Az avatóműsoron a két igazgató aláírta a testvériskolai kapcsolatot hitelesítő dokumentumot is.

Több közös programmal próbáltuk feledhetetlenné tenni a találkozás alkalmát. Testvériskolánkban a helyi magyar lakosságot egy közös kulturális bemutatóval leptük meg. Az alsósokkal kézműveskedtünk és métáztunk, a felsősökkel fociztunk. De a legnépszerűbb programok között említhetnénk a táncházat, a közös népdalénekléseket vagy a pünkösdi királyválasztást is.

A két iskolát több száz kilométer és egy országhatár választja el egymástól. De a távolság gyermekeink között mégis sokkal kisebb. Köztük nincsenek különbségek, ugyanolyan nyitottsággal, természetességgel és őszinteséggel fordulnak egymás felé, mintha régi, jó ismerőseikkel találkoznának. És valóban ismerik is egymást; a közös nyelv és közös kulturális gyökerek közös valóságot is teremtenek. Hisszük, hogy egy-egy ilyen találkozás életre szóló élményt jelent a gyerekeknek, és reméljük, hogy a kirándulás folyamán is legalább ilyen tartós barátságok szövődtek.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Hangodi László történésznek, Varga Lászlónak a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatójának, Czeiner Balázs asztalosmesternek, Tapolca Város Önkormányzatának, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek és a Kékkúti Ásványvíz Zrt-nek, hogy segítségükkel „Csillagok közt gyöngyharmaton…” lehettünk Szlovákiában.